Kantojyrsintä
Kantojyrsintä sujuu tehokkaalla Laski FZ500 Kantojyrsimellä. Kantojyrsin laitteisto on varustettu omalla moottorilla, joka mahdollistaa sen yhteensopivuuden kaikkiin
Saries Oy:n työkoneisiin. Näin saadaan valittua työkone tehtävän mukaan mahdollistaen kantojenjyrsinnän erittäin ahtaistakin paikoista.
Kantoja saadaan jyrsittyä haastavista paikoista ongelmitta kuten kuvassa näkyy.
Kanto jyrsitään normaalisti noin 20cm maanpinnan alapuolelle tai tarvittaessa syvemmällekin.
Jyrsintäjäte kerätään talteen ja monttu maisemoidaan tarvittavalla maa-aineksella.

Kantoja voidaan jyrsiä myös talvella maan ollessa jäässä.

Kantojyrsin kiinitettynä kuorma-auton nosturiin